Környezetvédelem –
tervek és célok

Ez a kiemelkedő eredmény a gyár szervezettségéről, dolgozóinak magas szintű környezettudatosságáról és fegyelmezettségéről tanúskodik. Eredményeink között kiemelhetjük még a Környezetvédelmi Világnap megünneplését, az ennek kapcsán megszervezett Kvíz-en való kiemelkedő, Európai Opel gyárak között a legmagasabb részvételt, az önkéntes faültetési program sikerét (több, mint 300 fát ültettünk a gyár udvarán belül és kívül) és a helyi iskolásoknak vetített természetfilm után kapott pozitív visszajelzéseket is. Mindezen eredmények fényében 2018 év legfőbb célja, hogy ezt a környezettudatosságot és fegyelmet megtartsuk idén is.Az Opel szentgotthárdi gyára, az egész vállalathoz hasonlóan, az új tulajdonosi struktúrából adódóan, kihívásokkal teli időket él át. A változások természetesen kihatással vannak azokra a tevékenységekre is, melyek nem közvetlenül a termeléshez kapcsolódnak. A jogszabályi 100%-os megfelelés tekintetében a PSA csoport sem ismer kompromisszumot, sőt az autógyártók között a PSA csoport (beleértve az Opel/Vauxhall brandet is) nagyon komoly eredményeket tud felmutatni a környezetvédelem területén: flotta CO2 kibocsátás, gyártás során kibocsátott szén-dioxid mennyiség, egy legyártott járműre vetített energiafogyasztás vagy éppen a gyártás során keletkezett hulladék mennyisége tekintetében. Az eredményeket hosszan lehetne sorolni. A cégcsoport kultúrájából adódóan nem áll meg az elért eredmények láttán, hanem folyamatos fejlesztésekkel még tovább javítja a környezeti teljesítményét is. 2018-ra a teljes cégcsoport nagyon komoly célokat tűzött ki maga elé energiafelhasználás, vízfogyasztás és hulladék kibocsátás tekintetében, melyek eléréséhez igen nagy odafigyelésre, a folyamatok újragondolására és bizony sok esetben teljesen új megközelítésre van szükség a szentgotthárdi gyárban is.


Az üzleti tervünkben vannak olyan vállalások is, melyek túlmutatnak a hétköznapi kötelezettségeinken. Megünnepeljük majd a Környezetvédelmi Világnapot június elején, szándékaink szerint idén is a környékbeli iskolások bevonásával, valamint folytatjuk a természetes élőhely kialakítását is. A gyár körüli zöld terület egyik része kis odafigyeléssel visszaalakítható olyan természetes kaszálóvá, mely évszázadokon át természetes volt ezeken a területeken. A tavalyi biodiverzitás projektünket, az őshonos gyümölcsfák telepítését is szeretnénk folytatni, az önkéntességre és a gyár területén kívüli ültetésekre helyezve a hangsúlyt, a biológiai sokféleség minél szélesebb körű terjesztése érdekében. Mindkét projekt alkalmas arra, hogy az élőhelyek megóvására, a biodiverzitás megőrzésére létrejött civil szervezet, a WHC (Wildlife Habitat Council) által akkreditált projekt legyen, így az akkreditációt is elindítjuk ebben az évben, Magyarországon elsőként. Ez is olyan Opel célkitűzés, mely az idei évben kiemelt figyelmet kap.

A Környezetvédelmi Csoport tehát idén sem vonul a háttérbe, de a további fejlődéshez, sikerekhez a gyár egészének együttműködésére és támogatására van szükség. Ismerve a kollégáinkat, e tekintetben (is) igen bizakodóak vagyunk!

Augusztinovicz Ádám

vezető környezetvédelmi mérnök