2017_04_18_Opel_ZAWA1975

Zasadą prowadzonych w Oplu testów kosmetyków używanych przez pracowników jest stała kontrola. Pracownicy lakierni w każdej chwili mogą dostarczyć każdy stosowany przez siebie kosmetyk i nie ponoszą kosztów związanych z badaniem. Gdyby na lakierni pojawił się jednak jakikolwiek problem z powierzchnią lakieru na karoserii to i tak dojdziemy kto może za to odpowiadać. Naszym ludziom więc zależy na tym, by dobrze zrobić swoją pracę i nie narażać firmy na straty – opowiada team leader.