Współpraca na medal

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki jest jednym z najznakomitszych wydziałów na polskich uczelniach. Potwierdzeniem tego było przyznanie mu najwyższej oceny A+ w ostatniej kategoryzacji jednostek naukowych, dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Kierunek studiów Inżynieria Środowiska, prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, został również uznany za najlepszy w Polsce w kategorii Inżynieria Środowiska w corocznym ogólnopolskim Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018, organizowanym przez Fundację Perspektywy.

Posiedzenie Rady, zwołane z okazji dwudziestopięciolecia istnienia wydziału, odbyło się 29 czerwca w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej. Prodziekan ds. nauki i organizacji dr hab. inż. Joanna Kalka podkreślała, jak ważna dla rozwoju uczelni jest zewnętrzna inspiracja i wsparcie: – Zrównoważony rozwój wydziału często nie byłby możliwy, gdyby nie współpraca z partnerami z przemysłu i z jednostkami samorządowymi. Osoby i instytucje, którym wydział zawdzięcza szczególnie wiele, pragniemy uhonorować medalami „Zasłużony dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki” – mówiła dr hab. inż. Joanna Kalka, prodziekan do spraw nauki i organizacji.

 

Medal dla Dyrektora

Jednym z wyróżnionych został Andrzej Korpak, dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland. Doceniona została wieloletnia współpraca, a także inicjatywa i aktywna realizacja programu stażowego „Inżynier XXI wieku – Junior Engineer Project” oraz uczestnictwo w Doradczym Zespole Konsultacyjnym wydziału. – Jestem niezwykle wzruszony i zaszczycony, przyjmując ten wyjątkowy medal.


Andrzej Korpak jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracę w gliwickim Oplu rozpoczął w sierpniu 1997 roku. Początkowo był kierownikiem do spraw bezpieczeństwa pracy. Kierował Działem Personalnym, a w 2005 roku awansował na stanowisko zastępcy do spraw produkcji dyrektora General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach. By dobrze przygotować się do tego zadania, zatrudnił się na trzy miesiące na linii produkcyjnej i przeszedł przez wszystkie

funkcje – od pracownika montażu, poprzez lidera grupy, do kierownika. – Chodziło o to, żeby zapoznać się z całym procesem i zobaczyć, co ludzie czują w tej pracy, gdzie jest im lepiej, a gdzie gorzej – wspomina dyrektor Korpak. Od kwietnia 2010 roku pełni funkcję Dyrekotra Zakładu. Za pracę na rzecz rozwoju fabryki w Gliwicach został odznaczony nagrodą „Laureat Złotego Lwa“. Prywatnie lubi sport. Wspiera także incjatywy związane ze zdrowiem i aktywnością. Sam pływa i biega.


 

 

Nasza współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach trwa już prawie dwadzieścia lat i przyniosła wiele wymiernych efektów, wśród których warto wymienić projekt Demonstrator +, współpracę w ramach programu Studiów Doktoranckich, czy program „Inżynier XXI wieku”. Taka kompleksowa wymiana doświadczeń i wiedzy ze środowiskiem naukowym jest dla nas niezwykle cenna – powiedział, odbierając wyróżnienie, Andrzej Korpak.

 

Dobra współpraca

Program „Inżynier XXI wieku – Junior Engineer Project” powstał w gliwickim zakładzie Opla po to, by stworzyć optymalne warunki rozwoju zawodowego studentom i absolwentom uczelni wyższych. Realizacja samodzielnego projektu pod okiem specjalistów daje możliwość konfrontacji wiedzy akademickiej z realnymi wyzwaniami biznesowymi. Pół roku stażu to aktywny czas regularnej pracy zawodowej, ze szczególnym wsparciem ze strony przełożonego. W programie wzięło udział do tej pory ponad czterystu studentów.