Dlaczego pomagamy?

Odpowiedź jest prosta – bo tak jesteśmy skonstruowani. Nasza chęć niesienia pomocy innym opiera się na dwóch wyraźnych mechanizmach psychologicznych: zakotwiczeniu i zasadzie wzajemności.

Podziękowania nadesłane przez Zgromadzenie Polaków na Białorusi.

Mechanizm zakotwiczenia opiera się na głębokich humanistycznych przekonaniach, które wpajano nam od dzieciństwa. Po prostu wiemy, że należy pomagać słabszym, wspierać ludzi, opiekować się. To wewnętrzne przekonanie sprawia, że ruszamy do działania.

Zasada wzajemności leży u podstaw zachowań społecznych człowieka. Mamy ją zakodowaną głęboko. Jest prosta, opiera się na niej solidarność społeczna: po to, żeby inni nam pomagali, my również powinniśmy im pomagać. Wierzymy, że jeżeli komuś pomożemy, to dobro do nas wróci.  Gdzieś w nas, głęboko w środku jest siła, która każe nam czynić dobro. Dlatego angażujemy się i wierzymy, że warto pomagać.

 

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które zaangażowały się w pomoc na rzecz Zgromadzenia Polaków na Białorusi i zbierały dary na rzecz podopiecznych świetlicy „Pomóżmy im przetrwać”. Dary zostały przewiezione w niedzielę 31 sierpnia do Kuźnicy i od pierwszego września były „przemycane” pociągiem przez wolontariuszki do Grodna. Trwało to dłużej niż zwykle, gdyż  w związku z sytuacją na Białorusi (brak zaopatrzenia w podstawowe artykuły – wszystko jest eksportowane do Rosji) zaostrzone zostały przepisy importowe.

W związku z sukcesem akcji oraz pogarszającą się sytuacją Polaków będziemy prosić o kolejne wsparcie przed Świętami Bożego Narodzenia.