Rozwój przez rozwijanie innych

W naszym zakładzie mamy silną grupę trenerów nie tylko w Dziale Szkoleń, ale przede wszystkim w innych działach. Pełnienie funkcji trenera wydaje się być fajną „fuchą”, no bo co to za wielka filozofia usiąść, napisać, a następnie jeszcze poprowadzić takie szkolenie? Jeden wieczór przygotowania i pakiet gotowy… Lecz czy aby na pewno…?

Oderwani od bieżących obowiązków na szkolenie nie zawsze zauważamy, że po drugiej stronie stoi ktoś dla kogo jest to dodatkowe zajęcie. W naszym zakładzie mamy kilkudziesięciu trenerów, którzy wykorzystując swoją wiedzę i kompetencje, prowadzą zajęcia z wielu różnych tematów (zarówno „miękkich” – tzw. „soft skills”, czyli zwykle umiejętności interpersonalnych, jak i typowo technicznych, zwanymi „twardymi”.)

Do głównych zadań trenera wewnetrznego należy w szczególności: przygotowanie i aktualizacja pakietu szkolenia (przy wsparciu Działu Szkoleń); przeprowadzenie szkoleń dla pracowników; współpraca z Działem Szkoleń.

Kto może zostać trenerem wewnętrznym ?

Trenerzy wybierani są przez Kierownictwo działów, m.in. na podstawie rekomendacji Działu Szkoleń. W wyborze trenera brane są m.in. pod uwagę: umiejętność budowania relacji – zdolność rozpoznawania potrzeb i emocji u innych osób; umiejętność przekazywania wiedzy; radzenie sobie z tremą, krytyką i oporem, zwłaszcza w sytuacji spotkania z nową grupą. Trenerzy to osoby, które potrafią efektywnie komunikować się z innymi – mają umiejętność formułowania przekazu w sposób jasny, zrozumiały, prosty i zwięzły oraz potrafią słuchać ze zrozumieniem i skoncentraować się na drugiej osobie. Potrafią także pokierwać grupą – stymulować jej aktywność, pobudzać motywację do pracy oraz dać wsparcie. Mają talent do umiejętnego zachęcania do mierzenia się z nowymi zadaniami czy zachowaniami.

 

head

 

Trenerzy przechodzą odpowiednie szkolenia, (m.in. umiejętności prezentacji) oraz wdrażają się pod okiem doświadczonych trenerów w proces przeprowadzenia zajęć. Pomocne w rozwijaniu kompetencji trenerskich są też audyty prowadzone przez doświadczonych trenerów w procesie szkolenia.

Celem audytu jest: ocena warsztatu trenerskiego, udzielnie trenerowi wskazówek, następnie także pomoc w budowie tzw. indywidualnych planów rozwoju w tej dziedzinie.

Trenerzy wewnętrzni podczas szkoleń podlegają również ocenie uczestników. Ocena dotyczy treści oraz formy szkolenia, ale również pracy i sposobu prowadzenia szkolenia.

Bycie trenerem to rozwojowe zajęcie.

Motywacja odgrywa duże znaczenie, jeśli więc jesteście zainteresowani takim rozwojem, powiedzcie o tym na rozmowie waszemu przełożonemu.

Trener…
na wesoło ;-)

T wórczy

R eagujący na otoczenie

E mpatyczny

N ietuzinkowy

E nergetyczny

R ozsądny