Jogi tudnivalók

Az Opel Post-ot és a hozzá tartozó weboldalt (a „Weboldal”) az Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Németország üzemelteti, illetve jelenteti meg.

Kérjük, hogy a weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen szabályzatot. Ön a weboldal használatával a jelen szabályzatot elfogadja, függetlenül attól, hogy regisztrál-e vagy sem. Ha nem fogadja el a jelen szabályzat tartalmát, kérjük, ne használja a weboldalt.

Az Opel Automobile GmbH Weboldala harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra mutató hiperlinkeket tartalmaz. Ezen, harmadik felek által üzemeltetett weboldalak tartalma az adott üzemeltető kizárólagos felelőssége. Az Opel Automobile GmbH semminemű befolyással nem bír ezen weboldalak tartalmára, nem felelős az adatvédelmi szabályok betartásáért ezeken az oldalakon, és semmilyen felelősséget nem vállal a tartalmukért.

 

1. Az adott esetben Önről gyűjtött, feldolgozott és felhasznált adatok

 

Az Opel Automobile GmbH tiszteletben tartja az oldalakat felkereső személyek személyes adatait és magánszférájának védelmét. Jelen weboldalon keresztül különböző jellegű személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel.

Ezek az alábbiak:

  • Adatok, amelyeket Ön a szolgáltatásainkra és weboldalunkra való feliratkozáshoz, regisztrációhoz, illetve ezek használatához oszt meg velünk, pl. név, cím, e-mail cím, valamint az Ön által felhasználóként feltöltött képanyagok
  • adatok, amelyekre akkor van szükségünk, ha Ön problémát jelez a weboldallal kapcsolatban
  • Cookie-k segítségével gyűjtött adatok

A jelen weboldal egyéb Opel oldalakra vagy más szolgáltatók, például Opel-kereskedők, kijelölt szervizek vagy egyéb társvállalatok oldalaira, illetve közösségi oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Ha Ön az Opel vagy harmadik személy által működtetett weboldalakra irányuló linkekre kattint, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen oldalaknak saját adatvédelmi szabályzataik vannak. Kérjük, a weboldalak használatakor olvassa el alaposan azok adatvédelmi szabályzatait is.

Megértését kérjük, hogy az Opel nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget más szolgáltatók weboldalaiért.

 

2. Szellemi tulajdon

 

Valamennyi, a weboldalon közzétett tartalom és mű, különösen a szövegek, fényképek, grafikák és videók és egyéb művek a németországi szerzői jog, illetve adott esetben egyéb államok szerzői jogának hatálya alá tartozik. A sokszorosítás, feldolgozás, terjesztés és értékesítés bármilyen formájához, illetve a szerzői jog határán kívül eső minden módjához a szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges.

 

3. Olvasói levelek, felhasználók által beküldött anyagok és ezek feltöltésének szabályai

 

A személyes adatokon kívül, amelyeket az Opel Automobile GmbH adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezelnek, valamennyi Ön által az Opel Automobile GmbH-nek küldött, a Weboldalra feltöltött vagy közzétett anyag nem minősül bizalmasnak, és nem védik jogok. Az Opel Automobile GmbH semminemű felelősséget nem vállal ezekért az anyagokért. Az Opel Automobile GmbH és az általa megbízott harmadik felek különböző célokra használhatják fel az anyagokat, például adatokat, képeket, hangokat, szövegeket és a bennük foglaltakat.

A bármilyen típusú anyagokkal kiegészített (pl. fényképek, videók, egyéb saját készítésű anyagok) vagy anélküli olvasói levelek esetén az Opel alapvetően azt feltételezi és feltételezheti, hogy Ön egyetért azok közzétételével nevének megjelölése mellett. Amennyiben ezzel nem ért egyet, kérjük, hogy ezt nagyon egyértelműen írja bele az olvasói levélbe, vagy csatolja ezt az üzenetet a beküldött/feltöltött anyagokhoz.
Minden olyan anyag közzététele vagy továbbítása tilos ezen az oldalon vagy erről az oldalról,

  • (a) amely rágalmazó, trágár, tisztességtelen, lázító, sértő, pornográf, rasszista, diszkriminatív, fenyegető, botrányos vagy istenkáromló, sértheti mások magánéletét vagy bosszúságot és kellemetlenséget okozhat;
  • (b) amelyhez Ön nem szerzett meg minden szükséges engedélyt és/vagy jóváhagyást;
  • (c) amely bűncselekmény ábrázolását vagy arra való felbujtást tartalmaz, polgári jogi felelősséghez vezet vagy más módon sért törvényt vagy sérti harmadik személy jogait a világ bármely országában;
  • (d) amely műszaki szempontból káros (főleg számítógépes vírusok, trójai, logikai bombák, férgek, káros összetevők, korrupt adatok vagy egyéb rosszindulatú szoftverek vagy káros adatok).

Semmilyen módon nem élhet vissza a weboldallal, főleg nem törheti fel. Visszaélés esetén az Opel Automobile GmbH együtt fog működni az illetékes bűnüldözési szervekkel annak a személyazonosságának megállapításában, aki vétett ez ellen a paragrafus ellen.

 

4. Elérhetőség

 

Az Opel Automobile GmbH arra törekszik, hogy a weboldal a nap 24 órájában elérhető legyen. Az Opel Automobile GmbH azonban nem felel azért, ha a weboldal bármilyen okból és bármilyen időtartamra nem érhető el. Az Opel Automobile GmbH különösen fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül átmenetileg leállítsa a Weboldalt működési zavarok, karbantartási vagy javítási munkák idejére, illetve olyan okokból, amelyek az Opel Automobile GmbH befolyási területén kívül esnek.

 

5. Információk helyessége

 

A weboldalon található információk a német piac ügyfelei számára készültek. Németországon kívül eltérhetnek a járműajánlatok, -technikák és -felszereltségek az itt található adatoktól. A raktárkészlet és a termékváltozások, illetve -javítások, pl. modellfrissítés miatt ugyancsak lehetnek eltérések a bemutatott modellek specifikációiban a legújabb modellekhez képest. Az Opel Automobile GmbH weboldalán található árak, felszereltségi jellemzők és képek nem kötelező érvényűek.

A weboldalon ábrázolt vagy leírt termékekre a következők vonatkoznak: az Opel Automobile GmbH igyekszik biztosítani, hogy jelen Weboldal tartalma hibáktól mentes és naprakész legyen. A weboldalon közölt adatokért nem vállalunk felelősséget, és az Adam Opel GmbH fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztassa az árakat, színeket, anyagokat, felszereltséget, specifikációkat, modelleket és elérhetőségeket.

Az oldalakon megjelenő képek részben speciális felszereltséget is tartalmaznak, amelyek nem tartoznak az alapfelszereltséghez, és csak felár ellenében kaphatók. Az ide vonatkozó adatokat a modellek leírásánál találja, vagy forduljon az Opel márkakereskedésekhez. Ezen kívül vegye figyelembe, hogy a képernyő csak megközelítőleg képes visszaadni a tényleges színárnyalatot.

Az Opel Automobile GmbH fenntartja magának a jogot, hogy a gyártás során a vevő számára elfogadható, a termék jobbítását és a termék esetleges új kialakítását szolgáló változtatásokat hajtson végre előzetes bejelentés nélkül. A cég a vevő számára elfogadható, a jármű színét, illetve külső és belső kialakítását érintő kisebb változtatások jogát is fenntartja.

Az Opel Automobile GmbH felelőssége ezen weboldal tartalmán vagy kijelentésein alapuló követelések esetében kizárt. Az oldalon található anyagokat úgy kínálják fel, ahogy vannak, mindennemű jótállás vagy garanciavállalás nélkül.

 

6. Felelősségkorlátozás

 

Az Opel Automobile GmbH és vezetői, igazgatói, munkatársai vagy megbízottai kizárnak mindennemű kötelezettséget és/vagy felelősséget az Önt vagy egy harmadik felet ért bárminemű veszteség vagy kár esetén. Különösen kizárt a felelősség bárminemű közvetlen, közvetett vagy következményes veszteség vagy kár, vagy bevétel- és nyereségkiesés, munkalehetőség, adatok, szerződések, pénzfelhasználás elvesztése vagy az olyan veszteségek vagy károk esetén, amelyek az üzleti tevékenység megszakításából adódnak, vagy bármilyen formában azzal kapcsolatban állnak.

Ez a korlátozás különösképp vonatkozik a gondatlan, szerződésen kívüli károkozásból adódó követelésekre, szerződéses vagy egyéb kártérítési igényekre, amelyek bármely módon kapcsolatban állnak a weboldal használatával, vagy a használattal illetve a nem-használhatósággal.

Ugyancsak kizárjuk a felelősséget a weboldal, illetve azon weboldalak használatából fakadó károkért, amelyekről a weboldalra linkek mutatnak, vagy olyan károkért, amelyek a weboldalon vagy ilyen weboldalakon található anyagok felhasználásából keletkeznek. Kifejezetten kizárt a felelősség olyan veszteségek vagy károk esetében, amelyeket vírusok okoznak, és kárt okoznak számítógépe hardverében, szoftverében, adataiban vagy egyéb tulajdonában, és amelyek a weboldallal való kapcsolatból vagy annak felhasználásából, vagy bármilyen a weboldalról vagy a weboldalhoz kapcsolódó weboldalakról letöltött tartalmakból erednek.

A felelősségkorlátozás kifejezetten nem vonatkozik az alábbiakra:

  • (a) az Opel Automobile GmbH által akár gondatlanságból okozott halál vagy személyi sérülés
  • (b) csalás vagy csalárd megtévesztés
  • (c) az Opel Automobile GmbH, vagy egyik jogi képviselője vagy megbízott ügynöke súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelességszegése által okozott károk.