Ochrona prywatności i pliki Cookies

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez firmę Opel Automobile GmbH („Opel”) i obsługiwana na serwerze firmy Opla w Niemczech. Wpisana do rejestru siedziba przedsiębiorstwa Opel Automobile GmbH znajduje się pod adresem: Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, Niemcy.

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z przedstawioną poniżej polityką prywatności i wykorzystywania plików cookie przed rozpoczęciem korzystania z tej strony internetowej. W zasadach tych wyjaśniamy, jak traktujemy dane osobowe użytkowników i do czego używamy plików cookie. Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację tych zasad.

 

1. Dane dotyczące użytkowników, które w stosownych przypadkach gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy

Firma Opel Automobile GmbH szanuje poufny charakter danych osobowych użytkowników i prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej gromadzimy i przetwarzamy różne rodzaje danych osobowych.

 

Należą do nich:

  • informacje, które przekazują nam użytkownicy, aby korzystać z naszych usług i z naszej strony internetowej, np. imię i nazwisko, adres e-mail;
  • informacje, których potrzebujemy, gdy użytkownicy zgłaszają problem ze stroną internetową;
  • informacje, które są gromadzone za pośrednictwem plików cookie.

 

Niniejsza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych firmy Opel lub do stron internetowych innych dostawców, np. sprzedawców firmy Opel, autoryzowanych warsztatów, podmiotów powiązanych lub serwisów społecznościowych. Gdy użytkownik klika łącze do innej strony internetowej firmy Opel lub innego dostawcy, powinien zdawać sobie sprawę, że na stronach tych obowiązują odrębne polityki prywatności. Prosimy o uważne zapoznanie się również z tymi zasadami.

Ta witryna może zawierać ramki iFrames z treściami pochodzącymi z innych witryn Opla lub z witryn innych dostawców. Opel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pochodzące z zewnątrz treści wyświetlane ramkach w iFrames. Wyłączną odpowiedzialność za zawarte w nich informacje ponoszą dostawcy tych witryn. Opel nie ma wpływu na te treści i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści pochodzące z innych witryn, a jedynie je udostępnia. Podczas wizyt w witrynach innych dostawców mogą być zapisywane pliki cookie pochodzące od zewnętrznych dostawców tych witryn. Opel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zapisane w ten sposób pliki cookie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach dotyczących ochrony danych zewnętrznych dostawców witryn internetowych.

Pragniemy zauważyć, że firma Opel nie może przejąć odpowiedzialności za strony internetowe innych dostawców.

 

2. Gromadzenie i używanie danych osobowych oraz innych danych

Gdy użytkownik udostępnia nam swoje dane osobowe, są one zapisywane i przetwarzane w celu zarządzania zapytaniami użytkownika i nawiązywania z nim kontaktu zgodnie ze wskazanymi przez niego preferencjami. Czasem prosimy też o udział w ankietach, które – po uzyskaniu zgody użytkownika – wykorzystujemy do badań marketingowych i rynkowych oraz badań opinii publicznej dotyczących firmy Opel.

W tym celu może być konieczne przesłanie udostępnionych nam danych do firmy General Motors Holdings LLC (Michigan, USA), której siedziba znajduje się w Detroit w USA, i przetwarzanie danych w tym kraju.
Gdy dane osobowe są przesyłane do państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i przetwarzane w tych krajach (np. w celu ich technicznego zapisania i przetwarzania przez podmiot świadczący usługi w zakresie przetwarzania danych w USA), odbywa się to oczywiście w pełnej zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Transmisja danych przez Internet nie jest niestety całkowicie bezpieczna. Nawet jeśli my ze swej strony dołożymy wszelkich możliwych starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na naszą stronę internetową. Podczas transmisji dane użytkowników są przesyłane wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznego serwera.

 

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników i nie udostępniamy ich innym przedsiębiorstwom na ich własny użytek bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika, a w stosownych przypadkach uzyskania jego zgody.

 

Kontaktujemy się z użytkownikami wyłącznie drogą elektroniczną, o ile wyrazili oni na to wyraźną zgodę.

 

Aby udoskonalać naszą stronę internetową w zakresie wydajności systemu, łatwości obsługi i prezentacji użytecznych informacji o naszych produktach i usługach, automatycznie gromadzimy i zapisujemy informacje w plikach dziennika na komputerze użytkownika. Do informacji tych należy adres IP (protokół internetowy), typ przeglądarki i ustawienia języka, system operacyjny oraz znacznik daty/czasu. To dane statystyczne dotyczące wykorzystania przeglądarki i wzorców zachowań internetowych naszych użytkowników.
Wykorzystujemy te informacje, aby w wydajny sposób prowadzić naszą stronę internetową i dowiedzieć się więcej o zachowaniu użytkowników w obrębie całej naszej strony internetowej, analizować trendy i pozyskiwać dane demograficzne dotyczące społeczności użytkowników. Zgromadzone informacje są też wykorzystywane do celów marketingowych, reklamowych i komunikacyjnych (np. w celu optymalizacji obsługi strony).

 

Gdy informacje niemające charakteru danych osobowych są wykorzystywane razem z danymi osobowymi, takie połączone informacje są traktowane jak dane osobowe, dopóki są ze sobą połączone.

 

3. Stosowanie plików cookie

Aby nieprzerwanie optymalizować swoją ofertę, firma Adam Opel GmbH wykorzystuje na tej stronie internetowej pliki cookie. Pliki te są też stosowane na potrzeby powiadomień wysyłanych za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz aplikacji interaktywnych.

 

Czym są pliki cookie?
Pliki cookie (ang. „ciasteczka”) to pliki tekstowe, zwykle zawierające litery i liczby, które są zapisywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania poszczególnych stron internetowych. Korzystamy z plików cookie, aby móc udostępniać określone funkcje na naszych stronach, oferować użytkownikom optymalne możliwości i dowiadywać się, jak jeszcze bardziej udoskonalić nasz serwis dla użytkowników.

 

Niektóre pliki cookie są ważne dla funkcjonalności stron internetowych i są przez nas aktywowane automatycznie, gdy użytkownicy wchodzą na określone strony. Dzięki innym plikom cookie możemy udostępniać użytkownikom usługi i funkcje, które są najlepiej dostosowane do ich potrzeb, i dopasowywać nasz serwis do użytkowników tak, aby zapewnić łatwą i szybką obsługę.

 

Jakie rodzaje plików cookie stosujemy na tej stronie internetowej?
Pliki cookie dzieli się na następujące kategorie:

  • eksploatacyjne pliki cookie,
  • wykonawcze pliki cookie.

 

Eksploatacyjne pliki cookie
Eksploatacyjne pliki cookie umożliwiają gromadzenie informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Pozwalają nam one poprawiać funkcjonalność strony internetowej, wskazywać obszary najbardziej interesujące dla klientów i dowiadywać się więcej o skuteczności naszych kampanii reklamowych. Wszystko to pomaga nam zapewnić użytkownikom optymalne wrażenia podczas odwiedzin naszej strony internetowej.
Eksploatacyjne pliki cookie stosujemy, aby:

 

  • tworzyć statystyki o sposobach korzystania z naszej strony internetowej,
  • sprawdzać, jak skuteczne są nasze kampanie reklamowe,
  • w oparciu o anonimowe zachowania użytkowników optymalizować naszą stronę internetową.

 

Niektóre eksploatacyjne pliki cookie są udostępniane przez zatwierdzonych dostawców zewnętrznych (są to pliki cookie innych firm), jednak również te pliki cookie nie mogą być używane do celów innych niż wymienione wyżej.

 

Wykonawcze pliki cookie
Tak zwane wykonawcze pliki cookie są zapisywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika i przechowywane na nim również po zakończeniu sesji przeglądarki. Służą do zachowania ustawień lub preferencji, a tym samym optymalizują korzystanie z naszej strony internetowej przy kolejnej wizycie.

 

Wykonawcze pliki cookie stosujemy, aby:

  • z wyprzedzeniem wybierać preferowaną przez użytkownika wersję językową/widok strony opelpost.pl.

 

4. Śledzenie i analiza

Aby nieprzerwanie optymalizować komunikację marketingową, Opel korzysta m.in. z oprogramowania analitycznego „Adobe Analytics” firmy Adobe Inc. Umożliwia ono monitorowanie zachowań użytkowników online w odniesieniu do czasu, lokalizacji geograficznej i użytkowania strony internetowej. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem sygnałów nawigacyjnych (ang. „web beacons”) i/lub plików cookie. Zgromadzone w ten sposób informacje są anonimizowane i nie są łączone z danymi osobowymi. Wszelkie informacje, które są niezbędne do przeprowadzania analiz, są przechowywane na serwerach firmy General Motors Holdings LLC (Michigan, USA). Opel nie udostępnia tych informacji innym podmiotom do ich własnego użytku. Jeśli użytkownik nie zgadza się na przeprowadzanie analiz, może odmówić tutaj:
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Używane przez nas pliki cookie

Poniżej znajduje się opis plików cookie stosowanych w naszej witrynie internetowej.

Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie umożliwiają naszym użytkownikom nawigację po witrynie i korzystanie z jej funkcji.

Używamy niezbędnych plików cookie, aby zapewnić poprawne działanie witryny oraz aby umożliwić użytkownikom zapisanie ich lokalizacji.


1. Nazwa pliku cookie: opel_category

Wydawca: Opel/GMIT

Funkcja: zadowolenie użytkownika

Opis: przechowuje dane

Zawartość (przykład): „77” (dla lokalizacji w Rüsselsheim)

Ważność: niezbędny plik cookie – 1 miesiąc


2. Nazwa pliku cookie: opel_language

Wydawca: Opel/GMIT

Funkcja: zadowolenie użytkownika

Opis: przechowuje język tekstu na etykietach

Treść (przykład): „de_DE”

Ważność: niezbędny plik cookie – 1 miesiąc

3. Nazwa pliku cookie: show_selector

Wydawca: Opel/GMIT

Funkcja: zadowolenie użytkownika

Opis: niejasny

Treść (przykład): „false”

Ważność: niezbędny plik cookie – 1 miesiąc

 

*** Zostanie zapisany DOPIERO po potwierdzeniu informacji dotyczącej korzystania z plików cookie poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem”. ***

4. Nazwa pliku cookie: cookieconsent_dismissed

Wydawca: Opel/GMIT

Funkcja: zgoda na pliki cookie

Opis: zapisywany po potwierdzeniu informacji dotyczącej korzystania z plików cookie poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem”.

Treść: „yes”

Ważność: niezbędny plik cookie – 1 rok

 

5. Zezwalanie na przechowywanie plików cookie lub ich blokowanie, inne technologie

Sekcja „Pomoc” na pasku menu przeglądarki zainstalowanej na komputerze użytkownika zawiera informacje wyjaśniające, jak zablokować akceptację nowych plików cookie w przeglądarce, gdzie można ustawić powiadomienia o otrzymaniu nowego pliku cookie i jak całkowicie wyłączyć obsługę plików tego typu.

 

Dezaktywacja wszystkich plików cookie zawsze powoduje też wyłączenie podstawowych funkcji serwisu opelpost.pl, dlatego zalecamy pozostawienie włączonej obsługi plików cookie. Na stronie http://www.allaboutcookies.org/ można dowiedzieć się więcej o sposobie funkcjonowania plików cookie.

 

6.

Interakcje z serwisami społecznościowymi

 

Facebook
Na niniejszej stronie internetowej nie są stosowane oryginalne wtyczki społecznościowe (zwane dalej „wtyczkami”) serwisu społecznościowego facebook.com, który jest obsługiwany przez firmę Facebook Ireland Ltd., z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, (zwaną dalej firmą „Facebook”), lecz ich zmodyfikowane wersje.

Zmodyfikowaliśmy wtyczki na tej stronie internetowej tak, aby przesłanie danych osobowych do firmy Facebook następowało dopiero po kliknięciu przycisku „Udostępnij”.

Po kliknięciu przycisku „Udostępnij” wtyczka jest aktywowana, a przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio przez firmę Facebook do przeglądarki użytkownika, która integruje wtyczkę ze stroną internetową. Nie mamy wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tej wtyczki, dlatego informujemy użytkowników zgodnie z naszym stanem wiedzy:
Kliknięcie przycisku „Udostępnij” sprawia, że Facebook otrzymuje informację o wywołaniu określonej strony naszej witryny przez użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, firma Facebook może przyporządkować odwiedziny naszej strony do jego konta w tym serwisie. Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, np. klika przycisk „Udostępnij”, jego przeglądarka przesyła bezpośrednio do firmy Facebook odpowiednie informacje, które są przez tę firmę zapisywane. Jeśli użytkownik nie ma konta w serwisie Facebook, firma Facebook może mimo to poznać i zapisać jego adres IP. Z informacji podawanych przez firmę Facebook wynika, że w Niemczech zapisywany jest tylko zanonimizowany adres IP.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę Facebook po kliknięciu przycisku „Udostępnij”, a także związane z nimi prawa użytkownika i możliwości ustawienia ochrony prywatności można znaleźć w zasadach dotyczących danych serwisu Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Google+
Na niniejszej stronie internetowej nie są stosowane oryginalne wtyczki społecznościowe dla serwisu „google+1″ (zwanego dalej „Google Plus”), który jest udostępniany i obsługiwany przez firmę Google Inc., z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (zwaną dalej firmą „Google”), lecz ich zmodyfikowane wersje.

Zmodyfikowaliśmy wtyczki na tej stronie internetowej tak, aby przesłanie danych osobowych do firmy Google następowało dopiero po kliknięciu przycisku „+”.

 

Po kliknięciu przycisku „Udostępnij” wtyczka jest aktywowana, a przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość wtyczki jest wtedy przesyłana do przeglądarki użytkownika, która integruje wtyczkę ze stroną internetową. W ten sposób do firmy Google przekazywane są informacje o wizycie użytkownika na naszej stronie.

Jeśli podczas wizyty na naszej stronie użytkownik jest zalogowany na swoim osobistym koncie w serwisie Google Plus lub Google, firma Google może przyporządkować jego wizytę do tego konta. Kliknięcie przycisku powoduje, że informacje te są przesyłane bezpośrednio do firmy Google i przez nią zapisywane. Aby zapobiec takiemu przesyłaniu danych, użytkownik musi wylogować się ze swojego konta w serwisie Google Plus lub Google przed wizytą na naszej stronie.

Nie mamy wpływu na zakres i treść danych gromadzonych przez firmę Google za pośrednictwem tego przycisku. Nie możemy wykluczyć, że rejestrowany i przesyłany jest również adres IP użytkownika. Cel, zakres i sposób wykorzystania danych gromadzonych przez firmę Google Inc. można znaleźć w podawanych przez nią informacjach dotyczących ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Użytkownicy, którzy są członkami sieci Google Plus lub zalogowali się w serwisie internetowym Google, a nie chcą, aby firma Google gromadziła dane na ich temat przy wywołaniu naszej witryny internetowej i łączyła je z zapisanymi danymi o członkach swojego serwisu, muszą wylogować się z serwisu Google Plus lub Google przed wizytą na naszej stronie internetowej.

 

Twitter
Nasza strona internetowa zawiera funkcje udostępniane przez firmę Twitter Inc., z siedzibą pod adresem 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Gdy użytkownik korzysta z serwisu Twitter, a w szczególności używa funkcji „Retweet” (Przekaż dalej), serwis Twitter łączy konto użytkownika z często odwiedzanymi przez niego stronami internetowymi. Informacja o tym jest udostępniana innym użytkownikom serwisu Twitter, w szczególności obserwującym danego użytkownika. W ten sposób następuje też przesyłanie danych do serwisu Twitter. Jako dostawca naszej strony internetowej nie jesteśmy informowani przez firmę Twitter o treści przesyłanych danych ani o ich wykorzystaniu. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem: http://twitter.com/privacy

Należy jednak pamiętać, że użytkownik może zmienić swoje ustawienia ochrony prywatności w serwisie Twitter w ustawieniach swojego konta na stronie http://twitter.com/account/settings.

Źródło: Flegl Rechtsanwälte GmbH

 

7. Prawo do uzyskiwania informacji o swoich danych osobowych, ich poprawiania, blokowania lub usunięcia

Użytkownik w każdej chwili może zażądać informacji o danych przechowywanych w związku z jego osobą, ich pochodzeniu, odbiorcach danych, celu ich przechowywania oraz o osobach i miejscach, do których regularnie przesyłamy jego dane osobowe. Ponadto zgodnie z postanowieniami zawartymi w przepisach użytkownik ma prawo do poprawiania, zablokowania lub zażądania usunięcia swoich danych.

 

Jeśli użytkownik przekazał nam swoje dane osobowe i chciałby wiedzieć, czy i jakie dane osobowe na jego temat są przez nas przechowywane lub jak są one wykorzystywane, bądź chciałby poprawić, zablokować lub usunąć swoje dane, powinien skontaktować się z redakcją magazynu Opel Post wydawanego przez firmę Adam Opel GmbH. Może to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres opel.post@de.opel.com.

 

8. Prawo sprzeciwu

Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wycofania swojej zgody. W tym celu prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami w punkcie 7. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych użytkownika na podstawie zgody udzielonej przed wyrażeniem sprzeciwu.

 

9. Zmiany polityki prywatności

O wszelkich zmianach naszej polityki prywatności będziemy informować w przyszłości na niniejszej stronie internetowej. Dlatego zalecamy użytkownikom regularne sprawdzanie zawartości strony pod kątem aktualizacji lub zmian naszej polityki prywatności.

 

10. Kontakt

W przypadku pytań, uwag lub innych kwestii odnoszących się do niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem:

 

Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim
Niemcy

 

Telefon: 06142 7-70
Faks: 06142 7-78800

 

Obsługa klienta – e-mail: opel.post@de.opel.com
Ochrona danych – e-mail: Datenschutz@opel.com

 

 

Prosimy również o przeczytanie informacji prawnych.