Stopka Redakcyjna


Wydawca
Opel Automobile GmbH
Interne Kommunikation
65423 Rüsselsheim
Germany

Redaktor naczelny
Roland Korioth

Redaktor
Mark Bennett, Irene Nowotny

Realizacja
Creative Code and Content GmbH
Moselstraße 4
60329 Frankfurt a. M.
Germany

Grafika
M & R Kreativ GmbH

Realizacja techniczna
D+S 360° media world GmbH

Adres redakcji
Interne Kommunikation
Redaktion Opel Post
IPC D5-08
65423 Rüsselsheim
Germany

Telefon: 06142 7-74057 i -50506
Faks: 06142 7-78131
Email: opel.post@de.opel.com